Příkazy Dragon Server

Obecné
/sethome – uloží Vaši aktuální pozici jako home
/home – přenese Vás na místo nastavené příkazem sethome
/warp arena – přenese Vás do pvp areny
/cprivate – zamkne vaši bednu, dveře, pec ..

Dragon Travel
/dt travel <vesnice|spawn|…> – cestovani ze stanice na stanici
/dt dismount – sesednutí z draka
/dt sethome – vytvoření vlastního dračího home
/dt home – cestování na drakovi na svůj definovaný home

iConomy: (zruseno – bude nahrazeno)

/money  – Check your balance.
/money help (command) – For Help & Information.
/money pay [name] [amount] – Send money to others.
/money give [name] [amount] – Give money.
/money status [name] (status) – Check account status.

Ostatní:

/tpa <jméno hráče ke kterému teleportovat>, druhý hráč musí povolit teleport příkazem /tpaccept
/msg <jméno hráče kterému chcete doručit zprávu>  <zpráva>